Serveis

QUINS SERVEIS OFEREIX IBERWORDS INTÉRPRETES?

Independentment d’el tipus d'esdeveniment, Iberwords Intèrprets us ofereix un servei d'interpretació integral, personalitzat, de màxima qualitat i sense intermediaris.

 • Equip d'intèrprets especialitzats i amb àmplia experiència.
 • Professionalitat absoluta: preparació meticulosa i confidencialitat garantida.
 • Assessorament complet en la gestió de l'esdeveniment.
 • Lloguer d'equip de traducció simultània: cabines, consoles, receptors o Inforport.
 • Modalitat d'interpretació que millor s'adapte a les vostres necessitats:

QUAN ÉS NECESSARI CONTRACTAR UN INTÈRPRET PROFESSIONAL?

Els contextos multilingües en els quals cal comptar amb els serveis d'un intèrpret professional o traductor simultani poden ser molt diversos, com ara:

 • Congressos internacionals mèdics, acadèmics, científics o tecnològics
 • Cursos de formació
 • Conferències o seminaris
 • Jornades i trobades professionals
 • Reunions de negocis
 • Taules redones
 • Rodes de premsa

Interpretació simultània

La interpretació simultània, o traducció simultània, és una complexa activitat de processament en la qual l'intèrpret rep el missatge a través d'uns auriculars dins d’una cabina insonoritzada i el transmet als oients per mitjà de l'equip de so adequat (auriculars, micròfon, consola).

Això permet que la conferència es desenvolupe sense cap interrupció i els oients puguen escoltar la interpretació simultània mitjançant uns receptors que els permeten seleccionar el canal corresponent a l'idioma que els interessa. Actualment, és la modalitat d'interpretació més utilitzada en qualsevol tipus de conferències, congressos i seminaris.

La interpretació simultània és una tècnica intensiva que exigeix una gran dosi d’esforç i concentració per part de l'intèrpret i consegüentment cal treballar en equips de dos intèrprets professionals durant una jornada en la qual s'alternen cada 20 o 30 minuts.

Serveis

Interpretació consecutiva

La interpretació consecutiva és una modalitat on no es compta amb material de so i consisteix en l'escolta atenta i analítica del discurs pronunciat per un orador en un idioma original mentre l'intèrpret pren notes i analitza el missatge per tal de reexpressar-lo en la llengua dels oients.

Mitjançant aquest mètode, el discurs es pronuncia per seccions, o sencer si la seua extensió no és excessiva. En l'actualitat, la interpretació consecutiva és poc utilitzada en els grans congressos, en veure's substituïda per la interpretació simultània, que permet guanyar temps.

No obstant això, la interpretació consecutiva es prefereix en algunes situacions específiques, com ara reunions polítiques d'alt nivell (interpretació diplomàtica), discursos d'inauguració, reunions de negocis, rodes de premsa o cursos de formació.

Serveis

Interpretació xiuxiuejada

També anomenada chuchotage, es tracta d'una modalitat d'interpretació simultània sense equip de so en la qual l'intèrpret, assegut o dret, enmig d’un nombre d’assistents, realitza discretament i en veu baixa la interpretació a cau d'orella.

S'utilitza en reunions bilaterals, negociacions o grups en els quals algun assistent (sempre un nombre molt reduït) requereix un servei d'interpretació, i presenta l'avantatge de la immediatesa si la comparem amb la consecutiva.

Serveis

Interpretació d'enllaç

Encara que no està considerada pròpiament com a interpretació de conferència, la interpretació d'enllaç, o interpretació bilateral, és una modalitat àmpliament practicada dins d’una gran diversitat de contextos professionals, que inclouen els àmbits sanitari (hospitals i centres de salut), judicial (tribunals de justícia i comissaries de policia), comercial (negociacions i trobades professionals) i molts altres, com ara centres d'acolliment o serveis d'atenció a l'immigrant en els quals l'intèrpret pot adquirir així mateix una funció de mediador interlingüïstic i intercultural.

Serveis